Ponadczasowa Mądrosć
Ksiazki na CD "Biały Kruk"


Review basket                                        

Książka na dysku, to doskonała metoda oszczędzania miejsca i lasów

"Umysł to główna siła, która kreuje i kształtuje,
Człowiek jest umysłem, czym bardziej używa
narzędzie, którym jest Mysl; tym więcej tworzy: radosci,
lub przykrosci.
Człowiek mysli w sekrecie i ciągnie do siebie to o czym mysli
Otoczenie (przeciętnego człowieka) jest odbiciem niekontrolowanych jego mysli...."
                                                                                                                                - J. Allen

"Tylko idiota smieje się z rzeczy, których nie rozumie...
nie mądrzej byłoby poduczyć się?
"

                                             
- J. Allen

 

 

Wiera Iwanowna
Krzyżanowska
J.W. Rochester aka V. I. (Vera Ivanovna Krzyżanowska)

"Pięcioksiąg Ezoteryczny 9-cio-tomowy"
Unikalne dzielo z początku 20-tego wieku, ciekawy przegląd historii z innego punktu widzenia; z punku widzenia niesmiertelnych...czyta się jak kryminał

 
Eliksir Zycia
Magowie
Gniew Boży - 2 tomy
Smierc Planety - 2 tomy
Prawodawcy - 3 tomy

na jednym CD (pdf format)

$28.80
Limitowany nakład

   

Saint Germain

Złota Księga
Przepowiednie
na Nowe Tysiąclecie

 na jednym CD (pdf format)


 
$28.80
   Limitowany nakład  

 

              więcej tytułów książek na CD w drodze
Szukasz unikalnej książki
         zapytaj nas
 

 

 

To see CATALOG follow this link   
Worldwide Mail Order & Thousands of Satisfied Customers

   

               Home

              Back

Catalog  |  Herbs from Peru   | Fiber Buddy  |  Supplements  | Herbs+  |  Unique Items  | Books+  | Order Info  | Links Add Link | About Us  | Health Tips | Site Map | Home 

Note: The material presented, is not intended to cure, diagnose, or prescribe treatment and is not intended to replace proper medical care. The information given  is for educational information - to help in becoming better informed about building and maintaining wellness and in helping the body to normalize itself.  It is wise to consult the Licensed Health Practitioner before starting any weight control or other health improving program.
Your use of information available on or through this site is your own responsibility and at your own risk. 
Legal Information
Comments? Mail to
info@weight-care.com © Copyright Natural Remedies Haven Ltd.