Pier¶cień Atlantów - Pełen Mocy Talizman
  Review basket                           

Magiczna siła Pier¶cienia Atlantów.
W 1860, w sarkofagu Jus – mnich, w Dolinie Królów, w Egipcie, markiz D’Agrain znalazł pier¶cień wykuty z piaskowca. On nigdy nie zdał sobie sprawy z doniosłoćci tego znaleziska. 

Andre de Beliza (Francuski ekspert - radiesteta) odziedziczył pier¶cień. Spędził swoje życie na przeanalizowywaniu fal, które pier¶cień wydziela. Ku swemu zaskoczeniu stwierdził, że to nie pier¶cień, lecz wzór wykuty na obr±czce (Pier¶cienia Atlłantów - tak go nazwał), emituje silne protekcyjne promieniowanie, które otacza nosiciela pier¶cienia, jak również pomieszczenie, w którym się znajduje, (dom, biuro, interes, etc). Proteguje wła¶ciciela od vidzialnych i niewidzialnyh negatywnych sił. Ponadto stwierdził, że kiedy wzór wykuty w pier¶cieniu, jest przerysowany nawet na zwykł± kartkę papieru i zawieszony na cianie pomieszczenia - elektromagnetyczne oraz geopatyczne szkodliwe promieniowanie jest silnie zredukowane.

Howard Carter (1874-1939) - angielski archeolog, był jednym z niewielu uczonych, którzy zwrócili uwagę na badania Andre de Beliza. Jako archeolog, wiedział on, że pier¶cienie, naszyjniki itp. nie były noszone w czasach odległych tylko dla ozdoby, ale przede wszystkim dla protekcji, dla dobrego zdrowia, dobrej fortuny, etc. - były to po prostu talizmany oraz narzędzia mocy...
Carter kazał sobie zrobić dikładn± kopię pier¶cienia i nosił go aż do swojej ¶mierci.
Być może dlatego, Carter -jako jedyny członek 19 osobowej grupy, która odkryła i badała grobowiec Tutenhamona - zmarł dopiero po 17 latach od czasu odkrycia grobowca.  

Pier¶cień, który proponujemy jest zrobiony przez jednego ze sławnych polskich radiestetów. Zrobiony jest z czystego srebra.KATALOG Produktów tutaj
Wysyłamy nasze Produkty na cały ¦wiat  Mamy Tysi±ce Wdzięcznych Klientów  Pier¶cień Atlantów - Czyste SrebroOryginalny Pier¶cień znaleziony w Dolinie Królów w Egipcie To pier¶cien, który Howard Carter nosił jako talizman aż do swojej ¶mierci.

             Home

              Back

Catalog  |  Herbs from Peru   | Fiber Buddy  |  Supplements  | Herbs+  |  Unique Items  | Books+  | Order Info  | Links Add Link | About Us  | Health Tips | Site Map | Home 

Note: The material presented, is not intended to cure, diagnose, or prescribe treatment and is not intended to replace proper medical care. The information given  is for educational information - to help in becoming better informed about building and maintaining wellness and in helping the body to normalize itself.  It is wise to consult the Licensed Health Practitioner before starting any weight control or other health improving program.
Your use of information available on or through this site is your own responsibility and at your own risk. 
Legal Information
Comments? Mail to
info@weight-care.com © Copyright Natural Remedies Haven Ltd.